Перфориранa ламарина и сеченa ламаринa

Перфорирана ламарина се произвеждат чрез перфорация под налягане на специални съоръжения. Инструментът за пробиване се избира според вида на перфорацията. При метални листове с дебелина по-голяма от 10 мм. отворите обикновено се пробиват с лазер или се прогарят.

Размери: Приложение:                                                    

 -Стандартни отвори: 0,6 мм – 100,0 мм.

- Стандартен формат: 1000 х 2000 мм.

-Среден формат: 1250 х2500 мм.

- Голям размери 1500 х 3000 мм.

- Дебелина на материала 0.5 – 10 мм.

-Забележка:Отвора не може да бъде по малък от дебелината на материала –

 с изключение на специалната перфорация тип CONIDUR.

(При неръждаематастомана до дебелина на мeталния лиcт 6 мм)

Качество и използвани материали: - Въглеродна стомана-черна, поцинкована стомана, алуминий - Неръждаема стомана - По поръчка могат да бъдат използвани и други нестандратни материали (мед, месинг и други). - При специални поръчки перфорацията може да бъде направена по задание и схема на клиента.

 

 

Стандарт при кръгли отвори
Шахматно разположение                  

 

Стандарт при квадратни отвори                
Редово разположение                                

 

Стандарт при шлицови отвори
Шахматно разположение

 

 

СЕЧЕНИ РАЗТЕГИНИ  ЛАМАРИНИ

Размери: Приложение:

- Стандартен формат: 1000 х 2000 мм.

- Среден формат: 1250 х2500 мм.

- Голям размери 1500 х 3000 мм.

- Дебелина на материала 0.5 – 5,0 мм.

Каси и кошници