Филтри и филтрационни мрежи

Метални филтри

Филтрите са важна част от технологичните процеси в различни производства. Използват се за филтрация на течности в химическата и хранително-вкусовата промишленост, при пречистване на води, за пречистване и сепарация на масла, за филтриране на различни отпадни продукти и др. В повечето случаи се изработват от неръждаеми стомани с различни показатели (АISI 304;AISI 314; AISI 316;AISI 321) в зависимост от потребностите и характеристиките на технологичния процес. Могат да се изработят и от стомана или нежелезни материали. При производството на филтрите се използват перфорирани ламарини, финни сита, филтрационни ситомрежи. В много случаи материалите се комбинират за постигане на оптимални резултати. Производството на всеки филтър се съобразява с конкретното задание и изискване на клиента.

     Филтрационни елементи

ФИЛТРАЦИОННА МЕТАЛНА МРЕЖА                                                                                  

               

ФИЛТРАЦИОННА МЕТАЛНА ВАТА                           

 

Каси и кошници