Специализирана изработка на Комарни мрежи

Промишлени сита

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Перфориранa ламарина /сита/ и сеченa ламаринa

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Ситомрежи

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Подови решетки и стъпала

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Транспортни ленти

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Филтри и филтрационни мрежи

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Каси и кошници

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Ламелни сита и филтри

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Специална перфорация конидур

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Електрозаварени мрежи и скари

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Рециклиране на рамкирани сита

КЪМ ПРОДУКТА
Специализирана изработка на Комарни мрежи

Комарни мрежи

КЪМ ПРОДУКТА