Специална перфорация конидур

При нас също така може да поръчате и Специалните перфорирани метални листове КОНИДУР®.Тези метални листове се отличават със специална форма на отворите. За разлика от стандартните елипсовидни и или кръгови отвори КОНИДУР® са по-скоро с триъгълна до елипсовидна форма, като по посока на проникване отворите са силно конични.

Специалната технология на производство позволява перфорирането на много финни (малки) отвори надвишаващи неколкократно светлият отвор.

Изработва се индивидуално за всеки клиент на точен размер.

Този тип перфорация се използва в три направления:

Мелене на материал                     Сушене на материал с движение        Сеене на фракции

                               

 

Максимална дължина 2500 мм

Максимална широчина 650 мм

Забележка:Над тези размери с фабрична заварка.

Каси и кошници