Транспортни ленти

Транспортните ленти намират приложение почти във всички отрасли на съвременната индустрия, като средство за ускоряване транспортирането и манипулацията на продуктите, както и за повишаване цялостната ефективност  на производството. Много често тези транспортни ленти са съставна част от съоръжения или технологични комплекси. Става дума най-вече за транспортни ленти от стоманени телове( поцинковани,неръждаеми,жароустойчиви) и от стоманени плочки. Приложението им е много широко, от добивната, металургичната, стъкларската и машиностроителна промишленост до строителство дървообработване, текстилна, хранително-вкусова промишленост, където приложението е най-разпространено.

Транспортните ленти се изработват само по поръчка, понеже вариантите на технически параметри са много.

За типовете ленти които предлагаме погледнете в каталога.

Каси и кошници