Ламелни сита и филтри

Става дума за високо технологичен продукт с високо ниво на ноу-хау, в повечето случаи ламелното сито е незаменимо с друг продукт.

Пресевната повърхност е образувана от стоманени телове с клиновиден профил.

Ламелните сита се използват най-вече като ситови повърхности за технологични приложения и процеси при сгъстяване, отводняване, пресоване, сушене и ферментация в хранително-вкусовата промишленост, производството на захар, в пивоварните и др.

Също така ламелните сита се използват в химически,фармацевтични и други подобни производства, при обработката на въглища и руди, при отводняване на различни суспензии и утайки в пречиствателните станции и т.н.

Стабилността на процесите се гарантира от прецизността на диаметъра и профила на спиралните телове или чрез наваряване върху носещи напречни телове на еднакви отстояния.

Ламелните ситови повърхности издържат значително натоварване върху единица площ (до стотици килограми).

Работната повърхност на ситото е гладко обработена и може да бъде равна, валцована или с различни форми, (овална, параболична, кръгова и др.)

Ламелните ситови повърхности са неизменна част при различни специални съоръжения и инсталации например отделителни инсталации, отводняващи повърхности, гравитационни улеи и т.н.

За особено тежки приложения или за закрепване в технологичното съоръжение е възможно ламелните ситови повърхности да бъдат армирани.

Допълнителна информация погледнете в каталога ламелни сита.

Каси и кошници