Каси и кошници

Служат за производство, транспортиране, повърхностна или термична обработка на детайли и части. Намират приложение в складовото стопанство, отцеждане на омаслени детайли, галванизация, закаляване и др.
Изработват се от плетени сита, перфорирани или сечени ламарини с квадратни или кръгли отвори, ситомрежи, ламелни сита и чрез комбиниране на няколко от тези продукти.

Каси и кошници